کسب نشان ملی ثبت

هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه های محلی، شبکه های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه های تلفن ثابت و همراه را فراهم می آورد، رسانه برخط نامیده می شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعطای این لوگو به رسانه‌های برخط، هویت و صلاحیت صاحب آن را برای فعالیت‌های مربوطه احراز می‌نماید.

                                        جانسو اطمینان خاطر فعالیت تجارت الکترونیک