آدرس دهی سفارشات

قابل توجه کلیه بازاریابان محترم شرکت جانسو:

موضوع: آدرس دهی سفارشات

با سلام؛

         به اطلاع می رساند از تاریخ 1 دیماه 96  هیچ یک از سفارشات بازاریابان که به آدرس دفتر مرکزی ثبت شده باشد توسط انبار ارسال نمی گردد و هر بازاریاب موظف است آدرس شخصی خود را در فاکتور درج نماید در غیر اینصورت مسئولیت تأخیر در دریافت و عدم هماهنگی دریافت سفارشات به عهده بازاریاب بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این موضوع بعهده نخواهد گرفت.

ضمناً کلیه بازاریابانی که تا مورخ 02/10/96 سفارشات خود را به آدرس دفتر مرکزی ثبت نموده اند فقط تا 15 دیماه مهلت دارند در روزهای دوشنبه از ساعت 14 الی 17 جهت دریافت سفارشات خود به انبار مرکزی به آدرس تهران، خیابان نبرد جنوبی، بلوار ده حقی، خیابان کوثر، اداره پست جنوب شرق، طبقه اول، انبار اطلس، صندوق پستی: 495-17775 مراجعه نمایند، دقت داشته باشید پس از انقضای تاریخ مذکور مسئولیت عدم دریافت سفارشات به عهده بازاریاب خواهد بود.