دانلود فایل صوتی مقررات

شما عزیزان میتوانید فایل صوتی تهیه شده در رابطه با قوانین و مقررات شرکت جانسو تجارت را از منوی قوانین و ایین نامه ها دانلود کرده و در دستور کار خود قرار دهید. رعایت به نکات ذکر شده در این فایل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است