مصوبه جدید هیات مدیره

با توجه به اینکه جوایز و هدایای قرعه کشی ها و کمپین های مختلف جانسو از منبع فروش اجناس توسط شما عزیزان تامین میشود ، استرداد کالا باعث کمرنگ شدن این دسته از برنامه ها میگردد. لذا تصمیم جدید جانسو بر این است که :

بازاریابی که جنسی را استرداد می نمایند ( حتی برای يكبار ) كدبازاريابي اش براي تمامی قرعه كشی ها و جوايز قفل خواهد شد و ديگر در هيچ قرعه كشی نميتواند شركت كند و کالاهای استرداد شده را نیز نمیتواند مجدد به سبد خرید خود اضافه نماید

چهارشنبه  / دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش