تحویل فوری

پیک و پست به سراسر نقاط ایران

پشتیبانی حضوری

آماده پاسخگویی به کلیه امور بازاریابان

آموزش صحیح

با تیم آموزشی قوی و متعهد

پشتیبانی تلفنی

تماس با شماره: 44003065


فعالیت شرکت جانسو به صورت یک شرکت حقوقی مستقل، دارای مجوز بازاریابی شبکه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ندارد.