قوانین و آیین نامه ها 

قوانین و آیین نامه ها

قوانین و مقررات بازاریابی شبکه ای و شرکت جانســو


 *  نمونه قرارداد بازاریابان     نمایش    
 *  قانون نظام صنفی در 9 فصل     نمایش    
 *  مقررات بازپس گیری     نمایش    
 * شرایط عضویت در شرکت جانسو     نمایش    
 * انطباق فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای با مقررات قانون نظام صنفی     نمایش    
 * منشور اخلاقی     نمایش    
 *  آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی     نمایش    
 * آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب ونحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی     نمایش    
 * آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان     نمایش    

 

a picture
a picture


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جانسو می باشد