کالج جانسو

به اطلاع بازاریابان عزیز میرساند که دوره اموزشی کالج با سرفصل فروش در کسب و کار اینترنتی و بازاریابی شبکه ای در تاریخ های ذیل و در ساعت مشخص شده تشکیل خواهد شد این دوره به صورت انلاین میباشد و پذیرفته شدگان در این دوره نیاز به سیستم و دسترسی به اینترنت دارند.برای شرکت در دوره ادرس اینترنتی کلاس به همراه یوزر و پسورد در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد.

تاریخ برگزاری به شرح زیر میباشد:

سه شنبه 1396/07/11 ساعت 10 صبح

یکشنبه    1396/07/16 ساعت 10 صبح

سه شنبه 1396/07/18 ساعت 10 صبح

یکشنبه    1396/07/23 ساعت 10 صبح

سه شنبه 1396/07/25 ساعت 10 صبح

اطلاعات تکمیلی برای افراد برگزیده پیامک میشود