رعایت پوشش اسلامی 

رعایت پوشش اسلامی

"کسی که لباسی بپوشد که او را انگشت نما کند ،  خداوند در روز قیامت لباسی از آتش بر او خواهد پوشاند."

امام حسین(ع)

قابل توجه کلیه مشاورین محترم شرکت جانسو:

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند از ورود عزیزانی که پوشش مناسب نداشته باشند به کلیه دفاتر جانسو در سراسر کشور جلوگیری خواهد شد.

a picture
a picture


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جانسو می باشد