اطلاعیه 18: واریزی پورسانتهای معوق 

اطلاعیه 18: واریزی پورسانتهای معوق

قابل توجه کلیه بازاریابان محترم شرکت جانسو

با توجه به اطلاعیه شماره 17 در خصوص با قراردادن مدارک بازاریابی و پس از تکمیل مدارک ، خواهشمنداست کلیه بازاریابانی که به دلیل مشکل قرارندادن مدارک در میز کار خود تاکنون موفق به دریافت پورسانت ماه های قبل نشده اند تاپایان ماه جاری (خردادماه) به واحد مالی شرکت جانسو مراجعه فرمایند. در غیر اینصورت مشکل واریز نشدن پورسانت های معوق به عهده خودبازاریاب خواهد بود.

a picture
a picture


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جانسو می باشد